Kyrkans lägergård
Norrbyskär

Bokning / information

Christer Fredriksson, ordförande

070-662 31 11 / christerfredriksson122@gmail.com

Välkommen till kyrkans lägergård

Kyrkans lägergård består av tre före detta skolhus som uppfördes 1894 när sågverkssamhället Norrbyskär (Mo ångsåg) byggdes upp. Nu finns här en lägergård med 60-talet bäddar, kök, matsal, lektionssalar, mysrum och kyrksal som är en invigd kyrka inom Svenska kyrkan.

Fastigheterna skänktes av Mo och Domsjö AB till församlingarna i dåvarande Öre och Ume kontrakt. Dessa bildade 1968 Stiftelsen Norrbyskärs Ungdomsgård med syfte att församlingarna tillsammans skulle driva anläggningen med ändamål ”att ”tillhandahålla lokaler för kyrkligt ungdomsarbete för i första hand Ume och Öre kontrakt.”

Stiftelsen Norrbyskärs Ungdomsgård står under tillsyn av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Bokningsbart

Lägergården

Lägergården används idag främst till konfirmationsläger, skolors läger, vigslar och bröllop, föreningars möten, konferenser och retreater. Gården har egen kökspersonal som lagar mat till såväl läger som festmiddagar.

Bokning och prisuppgifter – Christer Fredriksson, ordförande.

070-662 31 11

Visningar

Gruppresor

När verksamheten tillåter kan besöksgrupper boka visning av gården med information om skolans och sågverksöns historia.

Kontakta stiftelsens sekreterare, Roland Samuelsson för besöksgrupper, visning av gården och sågverksöns historia.

070-636 51 28

Våra fastigheter

Under de senaste 15 åren har lägergården fått en betydande upprustning. Detta har möjliggjorts genom ekonomiska bidrag och rådgivning från Luleå Stift, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå Pastorat och Hörnefors församling, Umeå kommun, våra hyresgäster och duktiga hantverkare.

Norrbyskär

Ett historiskt samhälle

Norrbyskärs sågverk med bostäder, affärer, skola och föreningslokaler anlades av Mo och Domsjö AB med start 1894. Sågverket drevs fram till nedläggningen 1952. Sågat och hyvlat virke exporterades med fartyg till många länder i Europa och ända till Australien.

Som mest bodde närmare 1 500 personer på ön. Idag är en stor del av de gamla bostäderna bevarade, de är privatägda, väl bevarade och används nu till sommarboende.

De kvarvarande byggnaderna längs Långgrundsgatan och Stuguskär ingår i en kulturhistorisk värdefull miljö av riksintresse, tillsammans med den tidigare skolbyggnaden, lärarbostaden, slöjd- och gymnastikbyggnaden (samtliga från 1894), samt klockstapeln från 1928, utgör alla ett kärnvärde i riksintressemiljön.

Hitta till Norrbyskär

Till Norrbyskär kommer besökare tiden maj – september med färja från Norrbyn. Överfarten tar cirka 15 minuter. Norrbyn ligger vid kusten 4 mil söder om Umeå och 7 mil norr om Örnsköldsvik.

Norrbyskär består av fyra öar. Färjan lägger till vid Stuguskär, efter en kort promenad kommer man till Långgrundet, längst söderut efter Långgrundsgatan ligger kyrkan med lägergård. På Långgrundets norra del ligger Norrbyskärs museum.

Vägen österut leder till Blågrundet med KFUMs lägergård och tidigare bostäder för hantverkare. Vandrar man Blågrundet söderut kommer man till Per-Ivars grund med ett mindre antal fritidshus.

Kontakt

Bokning och prisuppgifter – Christer Fredriksson, ordförande

070-662 31 11

Besöksgrupper, visning av gården och sågverksöns historia – Roland Samuelsson, sekreterare

070-636 51 28